សូមស្វាគមន៍មកកាន់ អត្តពលិកវិទ្យាល័យ Minnetonka!

To connect with ក្រុមដែលអ្នកចូលចិត្ត, សូមចូលទៅកាន់ទំព័រ Sports របស់យើង. 

 

ត្រូវការ TICKETS សម្រាប់ហ្គេមធំ?
ចុចត្រង់នេះដើម្បីលម្អិត!
ស្វែងយល់ពីអ្វីដែលកំពុងកើតឡើង
ALL Skippers Sports. តាមដានយើង
ធ្វីតធឺ @TonkaSkippers!
   
មីនីតុងកា ស្គីស្គី ការពិត
Athletics_Page_Stat-៧០.png

ក្រុម មេ បញ្ជា ការ បាន ឈ្នះ ពាន រង្វាន់ ជើង ឯក រដ្ឋ ចំនួន 70 ចាប់ តាំង ពី ឆ្នាំ 1953 ។