ពិធី បុណ្យចម្រើនព្រះជន្ម

នៅ ពេល ដែល អ្នក គិត ពី ភាព ល្អ ប្រសើរ នៅ សាលា រដ្ឋ មីនីតូនកា តើ នរណា មក គិត ថា វា ជួយ ធ្វើ ឲ្យ ស្រុក នេះ មាន ភាព ខុស ប្លែក ពី គេ ? គ្រូបង្រៀនម្នាក់? ប៉ារ៉ា? បុគ្គលិកម្នាក់ទៀត? អ្នកស្ម័គ្រចិត្តសាលា? អ្នក មាន ឱកាស ជ្រើស រើស បុគ្គល នោះ សម្រាប់ ពាន រង្វាន់ ដ៏ អស្ចារ្យ របស់ កុមារ ស្រុក !

អ្នក ដែល ត្រូវ បាន ជ្រើស រើស ជា កិត្តិ យស ពាន រង្វាន់ នឹង ត្រូវ ប្រារព្ធ ឡើង នៅ ក្នុង ពិធី ប្រគល់ រង្វាន់ ដ៏ អស្ចារ្យ ។ សូម ចំណាយ ពេល ពីរ បី នាទី ដើម្បី ទទួល ស្គាល់ បុគ្គលិក មណ្ឌល ឬ អ្នក ស្ម័គ្រ ចិត្ត សាលា សម្រាប់ ការ លះបង់ និង ផល ប៉ះ ពាល់ របស់ ពួក គេ ។ សូម ពិនិត្យ មើល គេហទំព័រ នេះ ដើម្បី រៀន អំពី ប្រភេទ ពាន រង្វាន់ សូម មើល អ្នក ឈ្នះ ឆ្នាំ មុន និង ដាក់ ជូន ការ តែង តាំង របស់ អ្នក ។

ពិធី បុណ្យ ភ្ជុំបិណ្ឌ ឆ្នាំ ២០២៤ នឹង ប្រព្រឹត្ត ទៅ នៅ ថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍ ទី ១៦ ខែ ឧសភា ខាង មុខ នេះ។ ដើម្បី រៀន បន្ថែម អំពី កិត្តិយស និង ស្វែងរក តំណ ភ្ជាប់ ទៅ កម្មវិធី livestream សូម ចុច ទីនេះ

បច្ចុប្បន្ន ការ តែង តាំង ត្រូវ បាន បិទ & # 160; ។

ពាន រង្វាន់