Minnetonka ស្រាវជ្រាវនិស្សិតគម្រោង


សិស្សណ្ដាញ

រៀនច្រើនពីនិស្សិតស្រាវជ្រាវតាមរយៈ"លើសពីនេះកញ្ចក់,"ការ Minnetonka ស្រាវជ្រាវហេតុ។

អានរបស់យើងហេតុ"ហួសពីកញ្ចក់"


ទាក់ទង

គីម Hoehne
នាយកនៃ Minnetonka ស្រាវជ្រាវ
kimberly។hoehne@minnetonkaschools។org

ដាក់ស្នើសំណួរនិងមតិលើបណ្តាញនិងទទួលការឆ្លើយតបនៅក្នុងមួយថ្ងៃធ្វើការតាមរយៈចូរនិយាយ។

ចូរនិយាយ