ក្រុម ចម្រៀង ថ្នាក់ ទី ៣ សង្កាត់

ក្រុមចម្រៀងថ្នាក់ទី៣៖ រួម មាន ក្មេង ប្រុស និង ក្មេង ស្រី ថ្នាក់ ទី បី មក ពី សាលា បឋម សិក្សា នីមួយ ៗ ក្នុង ចំណោម សាលា បឋម សិក្សា ទាំង ប្រាំ មួយ នៅ ក្នុង ស្រុក សាលា មីនណេតុនកា ។ មាន ទីតាំង និង ពេល វេលា ពីរ ដាច់ ដោយ ឡែក ពី គ្នា ដើម្បី សម្រប សម្រួល កាល វិភាគ គ្រួសារ និង ទីតាំង ផ្សេង ៗ គ្នា នៅ ជុំវិញ ស្រុក ។ ក្រុម ចម្រៀង នីមួយ ៗ ជួប គ្នា សម្រាប់ ការ ហាត់ ប្រាណ មួយ ម៉ោង ម្តង ក្នុង មួយ សប្តាហ៍ ចាប់ ពី ខែ តុលា រហូត ដល់ ខែ ឧសភា នៅ ពេល ដែល សាលា រៀន នៅ ក្នុង សម័យ ប្រជុំ ។ ការ ប្រគុំ តន្ត្រី នៅ រដូវ រងារ និង និទាឃ រដូវ ធ្វើ ឡើង នៅ មជ្ឈមណ្ឌល សិល្បៈ សម្តែង វិទ្យាល័យ មីនីតូនកា ជាមួយ នឹង ក្រុម ចម្រៀង ស្រុក ដែល សម្តែង ផ្សេង ទៀត ។

ការចុះឈ្មោះក្រុមចម្រៀងថ្នាក់ទី៣

៤. ហាត់ប្រាណ

វិញ្ញាសាទី៣ ក្រុមចម្រៀង៖
ទិវាហាត់ប្រាណ៖ ថ្ងៃអង្គារពេលវេលាហាត់ប្រាណ: ម៉ោង ៤:១៥ ល្ងាច-៥:១៥ ល្ងាចទីតាំងហាត់ប្រាណ: Minnewashta – បន្ទប់ 140
សៀវភៅដៃដៃ: 2022-23 Skipper Singer Handbookដឹកនាំដោយ៖ Melani Schwartz

ក្រុមចម្រៀង Anchor ថ្នាក់ទី៣៖ថ្ងៃហាត់ប្រាណ: ថ្ងៃច័ន្ទ
ពេលវេលាហាត់ប្រាណ: ម៉ោង ៤:៣០ ល្ងាច-ម៉ោង ៥:៣០នាទីទីតាំងហាត់ប្រាណ: Scenic Heights Elementary School - Room 301
សៀវភៅដៃ៖ 2022-23 Anchor Singer Handbook
ដឹកនាំដោយ៖ Jaclyn Boyd

ការប្រគុំតន្ត្រី

ការ ប្រគុំ តន្ត្រី ធ្វើ ឡើង នៅ មជ្ឈមណ្ឌល សិល្បៈ វិទ្យាល័យ មីនីតុនកា នៅ ដំណាក់ កាល សំខាន់ ។ ការប្រគុំតន្ត្រីមានក្រុមចម្រៀងថ្នាក់ទី៣ ហើយថែមទាំងបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ៤-៦ ជំនាន់ទី៤ និងជ្រើសរើស Choirs ផងដែរ។

របៀបចូលរួម

 1. និយាយ ជាមួយ គ្រួសារ របស់ អ្នក អំពី ការ ចូលរួម ។
 2. ចុច លើ តំណ សៀវភៅ ដៃ នៅ ផ្នែក ខាង ទំព័រ នេះ ហើយ ពិនិត្យ មើល កាលបរិច្ឆេទ ហាត់ ប្រាណ និង ការ ប្រគុំ តន្ត្រី ដើម្បី ធ្វើ ឲ្យ ប្រាកដ ថា អ្នក អាច មាន វត្តមាន និង ក្លាយ ជា សមាជិក ដែល រួម ចំណែក របស់ ក្រុម ចម្រៀង ។
 3. សូម ប្រាកដ ថា អ្នក មាន ការ ដឹក ជញ្ជូន ដើម្បី ធ្វើ ការ ហាត់ ប្រាណ ។ ទោះ ជា យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ ការ រវល់ មិន ត្រូវ បាន ផ្តល់ ឲ្យ ទេ ក្រុម គ្រួសារ ជា ច្រើន បាន រក ឃើញ ថា ការ ឆ្លាក់ ដំណើរ ការ បាន ល្អ ។
 4. ចុចលើតំណភ្ជាប់ដែលត្រូវបញ្ជូនបន្តទៅទម្រង់ចុះឈ្មោះតាមអ៊ិនធឺណិត

ថ្លៃចុះឈ្មោះក្រុមចម្រៀង

ក្រុម ចម្រៀង ថ្នាក់ ទី ៣ ស្រុក សេរី មានជ័យ!

គោលនយោបាយចូលរួម

ក្នុងករណីមានជម្ងឺ ឬជម្លោះដែលមិនអាចចៀសបានផ្សេងទៀត សូមជូនដំណឹងដល់អ្នកដឹកនាំកូនរបស់អ្នកតាមរយៈអ៊ីម៉ែល។ ប្រសិន បើ អ្នក ចម្រៀង ខក ខាន ការ ហាត់ ប្រាណ បី ដង ក្នុង អំឡុង ពេល ឆមាស ពួក គេ នឹង ត្រូវ កំណត់ ពេល វេលា ផាត់ មុខ ជាមួយ នឹង អ្នក ដឹក នាំ ។ បើ តារាចម្រៀង ម្នាក់ ខកខាន ជាង ៣ នាក់ អំឡុង ឆមាស គេ នឹង សុំ មិន ចូលរួម ប្រគំ តន្ត្រី ឬ សម្តែង លើក ក្រោយ ។ រាល់ការហាត់ប្រាណគឺសំខាន់ណាស់! នៅពេល តារាចម្រៀង របស់ អ្នក ខកខាន ការ ហាត់ មួយ វា ធ្វើ ឲ្យ ការ រីក ចម្រើន របស់ ក្រុម ចម្រៀង ទាំង មូល យឺត ដែល ប៉ះពាល់ ដល់ គុណភាព និង បរិមាណ នៃ តន្ត្រី ដែល យើង អាច រៀន បាន ។ បើ អ្នក ចម្រៀង ត្រូវ ចាកចេញ មុន សូម ផ្ដល់ លិខិត សរសេរ ឬ អ៊ីមែល សម្រាប់ គោលបំណង សុវត្ថិភាព ។

ទំនាក់ទំនង

ការទំនាក់ទំនងពីនាយកនឹងមកដល់តាមរយៈអ៊ីម៉ែល។ យើង នឹង បង្កើត បញ្ជី ចែក ចាយ អ៊ីមែល ដើម្បី ផ្ញើ សារ និង ព័ត៌មាន ផ្ទាល់ ។ យើង នឹង ប្រើ ជម្រើស ចម្លង ខ្វាក់ ជានិច្ច ដើម្បី រក្សា ព័ត៌មាន ជា ឯក ជន ។ សូម ប្រាកដ ថា ត្រូវ ពិនិត្យ មើល ប្រអប់ សំរាម របស់ អ្នក ហើយ បន្ថែម អ៊ីមែល របស់ យើង ទៅ ក្នុង សៀវភៅ អាសយដ្ឋាន របស់ អ្នក ។

ស្ម័គ្រចិត្តមាតាបិតា

នឹង មាន ពេល វេលា ក្នុង អំឡុង ឆ្នាំ ដែល យើង នឹង ត្រូវការ ជំនួយ ពី ឪពុក ម្ដាយ ។ សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ឱកាសស្ម័គ្រចិត្ត នឹងត្រូវបញ្ជូនចេញតាមរយៈអ៊ីម៉ែល បន្ទាប់ពីសិស្សរបស់អ្នកបានចុះឈ្មោះ។

Drop Off/Pick Up (សម្រាប់ ទីតាំង Minnewashta ONLY)

បឋមសិក្សា Minnewashta
26350 Smithtown Rd, Excelsior, MN 55331

តារា ចម្រៀង ត្រូវ ទម្លាក់ ខ្លួន នៅ មាត់ ទ្វារ 7W (រង្វង់ រើស មេ) មិន មុន 4:05 p.m។ ការត្រួតពិនិត្យមិនត្រូវបានផ្តល់ជូនរហូតដល់ 4:05 p.m។

ពេលបើកបរ ប្រើច្រកចូល "4" និងធ្វើតាមទិសដៅព្រួញក្រហមនៅលើផែនទីសម្រាប់លំហូរចរាចរណ៍។ អ្នក ចម្រៀង ត្រូវ រើស យក នៅ ម៉ោង ៥:១៥ .m។ នៅ មាត់ ទ្វារ ដដែល (7W)។

ប្រសិន បើ អ្នក ជ្រើស រើស ចត ឡាន ក្រុង សូម ចេញ ពី ឡាន របស់ អ្នក ហើយ ដើរ កូន ទៅ និង ពី ទ្វារ 7W ដោយ ហេតុ ផល សុវត្ថិភាព ។

3rd_Choir_Parent_Pick_Up_Map_2


ទំនាក់ទំនង

Melani Schwartz
សាលា បឋម សិក្សា Deephaven & Scenic Heights
Melani.Schwartz@minnetonkaschools.org


អ្វី ដែល យើង ធ្វើ

 • ច្រៀងបទពិរោះៗ
 • បង្កើតមិត្តថ្មី
 • រៀនពីរបៀបក្លាយជាតារាចម្រៀងដែលល្អជាង
 • ច្រៀង ទំនុក តម្កើង ជាតិ នៅ ព្រឹត្តិការណ៍ កីឡា
 • ច្រៀង ក្នុង ការ ប្រគំ តន្ត្រី រដូវ រងារ និង និទាឃ រដូវ
 • The Elementary School Choir Tour (អ្នក ត្រូវ ខកខាន មួយ ថ្ងៃ នៃ សាលា ដើម្បី ច្រៀង ជាមួយ មិត្ត ភក្តិ របស់ អ្នក)
 • ពិធី ជប់លៀង ក្រុម ចម្រៀង សប្បាយ ៗ (winter sledding party and roller-skating party)

អ្វី ដែល សិស្ស ចូលចិត្ត បំផុត អំពី ការ នៅ ក្នុង ក្រុម ចម្រៀង

 • ធ្វើអោយប្រិយមិត្តថ្មីៗ ច្រៀងបទពិរោះរហួន និង មានអ្នកចម្រៀងពិរោះរហួន
 • ២. ដំណើរកម្សាន្តតាមសាលារៀន
 • រៀនចម្រៀងថ្មីត្រជាក់ៗ
 • ការ សប្បាយ
 • ធ្វើអោយសម្លេងច្រៀងរបស់ពួកគេកាន់តែប្រសើរឡើង
 • ការ សម្តែង សម្រាប់ មនុស្ស ជា ច្រើន